:: Menu ::
:: Sponsorzy ::
:: Partnerzy ::RS Active


9a

Dynamik


:: Pogoda ::
Prognoza ICM UM
Prognoza ICM COAMPS


:: Artykuy ::
Czyszczenie, smarowanie sprztu


Wpyw drobin piasku, pyu na czci mechaniczne jest oczywisty i nikomu nie trzeba chyba tego tumaczy, e jest on negatywny. Sprawa jest prosta. O sprzt naley dba i od czasu do czasu przeprowadzi niezbdne zabiegi "pielgnacyjne".
Sygnaem do dziaania moe by: skrzypienie, "pami"(zatrzymywanie si w dziwnej pozycji zamka karabinka), oporne dziaanie czci mechanicznych.
W rejonach nadmorskich, gdzie zasolenie siga 35‰ naley czsto puka sprzt w biecej wodzie. Raczej nie chodzi tu o Polsk, gdy Batyk ma maksymalnie 6-7‰ i wytrcanie si krysztakw soli jest minimalne.
Wan kwesti jest to, aby nylonowe tasiemki trzyma z dala od rozpuszczalnikw, smarw i innych rodkw chemicznych.

Przed nasmarowaniem sprztu naley bardzo dokadnie go wyczyci.(poniej kilka sposobw).
  CZYSZCZENIE
 • ciepa woda+pyn do mycia naczy+szczotka do zbw
 • kilkukrotne pukanie w nafcie, terpentynie lub benzynie - rozpuszczenie smarw, ktre przycigaj brd
 • wygotowanie sprztu (czci mechanicznych, nie nylonowych) - raczej nie powinno mi to zego wpywu na waciwoci wytrzymaociowe - podczas zjazdw, tyrolek itd. sprzt rozgrzewaj si znacznie bardziej.
 • sprone powietrze - wydmuchanie drobin pyu
 • sucha szmatka

Smarowanie mona rozpocz, gdy sprzt bdzie zupenie suchy.(poniej kilka sposobw)
  SMAROWANIE
 • smary rowerowe
 • WD-40 lub rodek o podobnych waciwociach
 • smary silikonowe
 • smary o ograniczonej lepkoci - nie powoduj przyczepiania piasku, pyu...
 • oliwka do smarowania maszyn do szycia
Po zakoczenie "zabawy" naley wytrze such szmatk nadmiar smaru. W przeciwnym razie natychmiast przyczepi si drobiny pyu i wszystko pjdzie na marne.


(C) 2004 - 2024. Herman & Zioło, Ksawię