:: Menu ::
:: Sponsorzy ::
:: Partnerzy ::RS Active


9a

Dynamik


:: Pogoda ::
Prognoza ICM UM
Prognoza ICM COAMPS


:: Świętokrzyski Klub Alpinistyczny ::

Jak wstąpić do ŚKA

Warunki przyjęcia:

1. Złożenie deklaracji wstąpienia do klubu (aby pobrać deklarację, kliknij prawym przyciskiem na link i wybierz "Zapisz element docelowy jako...").

Wypełnioną deklarację należy dostarczyć w formie papierowej sekretarzowi ŚKA (informacyjnie można wysłać na adres mailowy: ska.org.pl(małpa)gmail.com), w tytule maila pisząc: Deklaracja członkowska ŚKA - *imię i nazwisko*

W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest również wypełnienie przez rodziców/prawnych opiekunów oświadczenia (dla osób w wieku poniżej 16 lat lub dla osób w wieku 16-18 lat) i dostarczenie go w oryginale wraz z deklaracją.

2. Opłacenie składki członkowskiej.(C) 2004 - 2024. Herman & Zioło, Ksawię