:: Menu ::
:: Partnerzy ::

:: Pogoda ::
Prognoza ICM UM
Prognoza ICM COAMPS


:: Świętokrzyski Klub Alpinistyczny ::

Jak wstąpić do ŚKA

Warunki przyjęcia:

1. Złożenie deklaracji wstąpienia do klubu (aby pobrać deklarację, kliknij prawym przyciskiem na link i wybierz "Zapisz element docelowy jako...").

Wypełnione deklaracje należy dostarczyć sekretarzowi ŚKA, informacyjnie można wysłać na adres mailowy: ska.org.pl(małpa)gmail.com, w tytule maila pisząc: "Deklaracja członkowska ŚKA - *imię i nazwisko*

W przypadku osób niepełnoletnich wymagane jest również wypełnienie przez rodziców/prawnych opiekunów oświadczenia (dla osób w wieku poniżej 16 lat lub dla osób w wieku 16-18 lat) i dostarczenie go w oryginale wraz z deklaracją.

2. Opłacenie składki członkowskiej.

Składki członkowskie:

- Składka roczna dla osób będšcych już członkami klubu - 80 zł, płatne do 31 marca bieżącego roku;

- Składka wpisowa dla osób zapisujących sie do klubu:
od 1 stycznia do 30 czerwca - 80 zł,
od 1 lipca do 31 grudnia - 40 zł.

Przyjęcie w poczet członków sympatyków ŚKA następuje w momencie złożenia deklaracji i opłacenia składki członkowskiej.

W/w opłaty należy uiszczać na konto podane poniżej, lub bezpośrednio do skarbnika ŚKA:

MultiBank / BRE Bank S.A
04 1140 2017 0000 4802 1298 2376
Tytułem: Imię i nazwisko składka za dany rok
Od 18-02-2006 strone odwiedziło :
(C) 2004 - 2018. Herman & Zioło