:: Menu ::
:: Sponsorzy ::
:: Partnerzy ::RS Active


9a

Dynamik


:: Pogoda ::
Prognoza ICM UM
Prognoza ICM COAMPS


:: Artykuy ::
Wekheend na nartach w Tatrach.


W t zim w naszym rodowisku zacza funkcjonowa nowa forma odpoczynku, relaksu, treningu aerobowego, mianowicie oglnie rzecz ujmujc narciarstwo biegowe. Cz czonkw naszego klubu zakupia narty skiturowe, cz ladwki, aby zimowo odkrywa wspaniae doznania przyrodnicze Gr witokrzyskich i nie tylko. Czym s ladwki czym skitury i co lepsze w naszych warunkach? Mam nadziej, e ponisze informacj przybli wszystkim te dwa typy narciarstwa i niezdecydowanym pomog wybra sprzt najlepszy do swoich oczekiwa. Powiem szczerze, ja posiadam oba typy nart do chodzenia i dobieram je w zalenoci od zrnicowania terenu jakim mam zamiar wdrowa. W Tatrach doskonale sprawdza si i skituring i narciarstwo ladowe. Na pocztku pokrtce opisz czym s ladwki a czym skitury, potem przedstawi dwie ciekawe wycieczki, ktre mona odby w Tatrach na swoim pierwszym weekhendzie w grach wysokich.

1. ladwki, narty, ktrym najbliej w swym pochodzeniu do biegwek. Narta ta powinna by dobierana nieco krtsza od narty biegowej czyli jej dugo powinna rwna si dugoci wzrostu, dlaczego? Narta ladowa suy do biegania po nieutwardzonym, nieprzygotowanym terenie. Na narcie tej uywa si stylu klasycznego do biegania. Na tej narcie bdziemy przechodzi w rnym terenie, po potokach, lasach, zarolach. Im narta krtsza tym lepiej bdzie nam manewrowa wrd trudnego terenu. Przy tego typu narcie nie musimy dba zbyt intensywnie o smarowanie, w rodkowej czci lizgu narta posiada karbowanie rnego ksztatu: rybia uska, kora drzewa. Karbowanie to pomaga nam klasycznie, czyli bez jodekowania pokona nieznacznej wielkoci podbiegi zabezpieczajc nas przed zelizgniciem. Dlaczego nie krtsza ni wzrost? Krtsza narta bdzie powodowa, e na mikkim niegu, nie ubitym bdziemy si zapada, przed zapadaniem rwnie chroni nas szeroko narty, ktra jest dwa razy szersza od typowej narty biegowej do stylu dowolnego czyli ywy. Wszystkie wyej wymienione cechy predysponuj t nart do tego aby biega na niej po nieduych grach jakimi s Gry witokrzyskie. Wady i zalety tego typu nart przedstawi przy porwnaniu nart ladowych i skiturw.

2. Skitury, skialpinizm, narciarstwo mona rzec kolokwialnie podchodzeniowo-zjazdowe. Narty bardzo podobne do zjazdowych, wizania nieco inne, takie ktre umoliwiaj ruchom pit i moliwoci podejcia i chodzenia. Pod nart t podkleja si i podpina fok. To imitacja skry fok, dziki ktrej moemy pokonywa bardzo due wzniesienia, nie zelizgujc si do tyu. Aby pokonywa ekstremalnie due wzniesienia mona uywa jeszcze noy, ale nieg wtedy musi by do twardy. Obecnie narty turowe produkuje si bardzo podobne do carvingowych. Maj one bardzo due taliowanie, co uatwia skrcanie przy zjedzie. Jakie narty kupi? Jeeli bdziemy wicej zjeda ni podchodzi to kupujemy nart 10cm krtsz ni nasz wzrost i silnie taliowan. Jeeli bdziemy wicej chodzi ni jedzi to kupujemy nart swojego wzrostu, lub 10 cm dusz ni wzrost, dziki temu na mikkim niegu nie bdziemy si zapada. Buty? Mamy oczywicie mikkie i twarde. Mikkie su nam lepiej do chodzenia, twarde nadaj si lepiej do zjazdw. Powiem szczerze, e ja nie czuj rnicy midzy butem twardym i mikkim i chyba nie to jest najwaniejsze. But to jedyna cz caego sprztu, ktra moe spowodowa, e nie bdziemy mogli dalej kontynuowa naszej wycieczki. Wszyscy "Skiturowcy", ktrych poznaem do tej pory, jak pytaem ich o sprzt to mwili mi: chopie najwaniejsza rzecz to buty, musisz dobra sobie odpowiedni but, ktry nie bdzie ci nigdzie upina i obciera. To prawda, jak bdziecie kupowa sprzt turowy pamitajcie o butach. Narty, wizania, kije, foki mog by uywanym sprztem, ale but najlepiej jak byby nowy, a jeszcze waniejsze, musi idealnie pasowa do waszej stopy. Reszta to tylko moc w pucach na podejciach i fantastyczna zabawa na zjazdach i na kocu mocna gowa w barach.

witokrzyski Klub Alpinistyczny Wycieczk mona zacz jak i skoczy browarem.

Na swj pierwszy weekhend skiturowy lub ladowy w Tatrach proponuj tylko dwie, ale za to bardzo krajoznawczo interesujce wycieczki. Pierwsza z nich to duo chodzenia, pikne tatrzaskie widoki i delikatne zjazdy aby oswoi si z nartami. Opisujc j bd podkrela to, e na ni zdecydowanie lepiej zabra ladwki, na drug bez wzgldu lepszym sprztem bd skitury.


Wycieczka nr 1. Grna stacja kolejki Butorowy Wierch - Butorw - Czarnym szlakiem do polany Mietwka - Polany Dzianisza - Groniki - Butorw - Grna stacja kolejki Butorowy Wierch.

Start przy grnej stacji kolejki krzesekowej na Butorowy Wierch w Kocielisku. Zakadamy tam narty ladowe, lub tury i podpinamy foki. Odwracamy si tyem do kolejki o 180o i wchodzimy w las. Las ma okoo 100 metrw szerokoci, za lasem Butorw i polana Nowe Bystre. Na skraju lasu osoba posiadajca ladwki zjeda agodn polan w kierunku czarnego szlaku. Osoba posiadajca skitury musi odpi narty, zdj foki, zapi narty i dopiero moe zjecha na d. Traci tyle czasu, e osoba posiadajca ladwki wchodzi ju w las Palenicy Kocieliskiej. Czarny szlak zaczyna zda ku grze w kierunku polany Mietwka, ale nie jest to strome podejcie tylko raczej agodne i zrnicowane. Kilkadziesit metrw pod gr, kilkadziesit nieznacznie w d. Osoba posiadajca tury przed wejciem w las musi odpi narty, zaoy foki, przypi narty i dopiero moe i dalej. Na zrnicowanym terenie ladwki fajnie jad w d, a na podejciach agodnych dziki karbowaniu lizgu adnie si na nich podchodzi, tury lepiej trzymaj na podejciach, ale na fokach nie da si zjeda agodnymi zboczami. ladwki wa kilogram, tury pi kilogramw.
Po przejciu lasu wychodzimy czarnym szlakiem na polan Mietwki, przepikna polana, a widoki z niej na Czerwone Wierchy i Tatry Zachodnie, fantastyczne. Przechodzimy j ca podziwiajc widoki.
witokrzyski Klub Alpinistyczny Widok z Mietwki na Czerwone Wierchy. Nad nimi oboczek to ewidentny znak e jutro dupwa.

witokrzyski Klub Alpinistyczny Jeszcze raz Mietwka, Czerwone Wierchy, a w dole osada Kierpcwka.

witokrzyski Klub Alpinistyczny Uczestnicy wycieczki: Beata, Mormon, trzecia osoba Romuald Szczepaniak-Krupowski robi zdjcie.


Na kocu polany obracamy si 180o i powrt na Butorowy Wierch, eby nie wraca t sam drog w poowie polany opuszczamy czarny szlak i zjedamy agodnymi polanami w lewo, na polany Dzianisza. Podziwiamy std widoki na Podhale i spokojn i nie zurbanizowan miejscowo Dzianisz. Skrajem lasu, drog idziemy na polan Zakwka, droga skrca lekko w prawo na polan z jednym szaasem. Droga prowadzi nawet do stromo pod gr. Przecinamy wski w tym miejscu las i wychodzimy na Nowe Bystre, Butorw do czarnego szlaku, std po swoich ladach wracamy do grnej stacji kolejki na Butorowy Wierch.
agodne podejcia, duo zrnicowanego terenu, agodne zjazdy, preferuj na t wycieczk zabra lejsze ladwki.
witokrzyski Klub Alpinistyczny
Romu i moja ona Beata, moe babeczka wypi.Wycieczka nr 2. Dolina Maej ki - Wielka Polana Maocka - Przysop Mitusi - Dolina Mitusia - Dolina Kocieliska.

Wycieczka zdecydowanie turowa. Naley do dobrze jedzi na nartach zjazdowych, kondycja nie potrzebna zbyt dua, gdy wyprawa krtka, wic nie ma strachu braku powrotu do domu przed noc. Dolin Maej ki do Wielkiej Polany Maockiej idziemy cay czas pod gr czasami do stromo znakowanym szlakiem tym i niebieskim. W poowie drogi do polany w prawo na Przysop Mitusi odchodzi szlak znakowany na niebiesko, my jednak idziemy tym w lewo. Czasami jest do wska cieka. Jodekowanie wic na ladwce odpada, stromo rwnie preferuje tury. Nie trzeba czsto stawa i zakada lub zdejmowa foki. Foki nakadamy przy wlocie do Doliny i bd nam potrzebne do samego Przysopu Mitusiego. Po dotarciu do Wielkiej Polany Maockiej mona chwil odsapn, najtrudniejszy odcinek drogi pod gr za nami. Popijajc gorc herbat podziwiamy Wielk Turnie i wierchy otaczajce polan. Po odpoczynku, Drog Nad Reglami kierujemy si w stron Przysopu Mitusiego. Na Przysopie duszy odpoczynek, posilamy si zabranymi sodyczami, dwa yki gorcej herbatki, cigamy foki z nart, zapinamy narty, wizania przestawiamy na zjazd i w d. Przepikne narciarstwo zjazdowe. Brak toku, ktry spotyka si na wycigach, pikne widoki Grnej czci Doliny Mitusiej, Wielka wistwka, Maa wistwka, "co piknego". Zjedamy czarnym szlakiem w kierunku Doliny Kocieliskiej. Po osigniciu Doliny kierujemy si ku jej wylotowi. Tam w karczmie Jzef moemy spoywa co nam dusza zapragnie.
Przejcie tej wycieczki na ladwce nieco mija si z celem. Zbyt strome podejcia i zbyt strome zjazdy preferuj tu zdecydowanie skitury.
Na pierwszej wycieczce zdecydowanie ladwka. W naszych nie duych Grach witokrzyskich rwnie zdecydowanie lepiej sprawdzi si narta ladowa, wiem bo sam sprawdziem.
W miesicu stycze osoby zrzeszone w KA odbyy I Bieg KA "Poegnanie Maka". Zaczlimy na w. Krzyu a skoczylimy w starym schronisku w w. Katarzynie. Przeszlimy cae Pasmo ysogr. Ja uczestniczyem w tej wycieczce na turach i to bya pierwsza i ostatnia wycieczka tego typu na ktr zabraem tury, mczyem si okropnie. Nastpnym razem id na ladwkach, bdzie zdecydowanie przyjemniej. Mam nadziej, e co roku w poowie stycznia KA bdzie organizowa taki bieg. Mam nawet pomys gdzie odbdzie si II Bieg KA. Tym razem bdzie ognisko, kiebaska i co do picia?
Myl, e moim artykuem przybliyem troch narciarstwo ladowe i turowe i pomog niezdecydowanym aby wybrali dla siebie sprzt, ktry bdzie preferowa ich wasne podejcie do narciarstwa biegowego. ycz miego biegania i jazdy na niegu.

Maciej Mormon Gugaa

(C) 2004 - 2024. Herman & Zioło, Ksawię