:: Menu ::
:: Sponsorzy ::
:: Partnerzy ::RS Active


9a

Dynamik


:: Pogoda ::
Prognoza ICM UM
Prognoza ICM COAMPS


Podsumowanie sezonu grskiego KA 2011

 

"W taki oto sposb wspinacz staje przed swoim drugim miertelnym zagroeniem. Tym pierwszym jest naturalnie ryzyko zabicia si. Drugim jest pogrenie si w omamie psychicznym i uwierzenie, e jest si wartym tyle, co publiczny wizerunek".

Wojciech Kurtyka

KA w Dolinie Batyowieckiej, od prawej stoi: Grze, Waek, Herman (na gowie), Maciek i Payek. Fot. Grzegorz Adamiec.

 

Przypuszcza si, e okoo 80-90% polskiej dziaalnoci tatrzaskiej skupia si na trzech stosunkowo maych cianach w polskiej czci Tatr. Mowa oczywicie o Mnichu, Zamarej Turni i Kocielcu. Wynika to zapewne z faktu, e rejony te oferuj bardzo dobr jako skay, krtkie podejcia, drogi w wikszoci s obite (jeli nie caociowo to prawie wszystkie maj stae punkty na stanowiskach), linie s krtkie czyli relatywnie bezpieczne. Nie bez znaczenia jest te fakt, e wiele drg na tych trzech cianach to czyste tatrzaskie pereki.

Ok, ale co z pozosta czci Tatr? Dlaczego tak niewielu polskich wspinaczy wybiera inne cele? Czy nie ma tam litej skay, piknych i godnych uwagi drg? Oczywicie jest to pytanie retoryczne. Oglnie wiadomo , e jest ich mnstwo! Tylko czasami trzeba wicej czasu spdzi na podejcia, nie zawsze wraca si do schronu z ciep wod i spdza noc w wygodnym ku, drogi z reguy s dusze, wymagaj bardziej skomplikowanej asekuracji i logistyki. Trudy te wynagradza jednak wiksza frajda o mocnym zabarwieniu grskiej przygody.

Dlatego jest mi szczeglnie mio odnotowywa fakt, e czonkowie witokrzyskiego Klubu Alpinistycznego, bardzo chtnie podejmuj si dziaalnoci tatrzaskiej na takich cianach jak: Galeria Gankowa, omnica, Kiemarski, Gerlach, Batyowiecki, May Lodowy, Woowa, Ostry Szczyt, Branie Rogi, Kazalnica Miguszowiecka, Kocio Kazalnicy, Miguszowiecki Szczyt.

Oczywicie Mnich, Zamara i Kocielec te byy uczszczane przez kieleckich ojantw w ubiegorocznym sezonie, ale czstotliwo zdecydowanie odbiega od redniej krajowej.

 

ZIMA

W sezonie zimowym nie dziao si zbyt wiele, dla silniejszej promocji wspinaczki zimowej wymieni we wstpniaku wszystkie znane mi przejcia (czyli to co zostao opublikowane w klubowym dziale przej lub przesane do mnie na email).

Tatry

Cie Wielkiej Gry na Kotle Kazalnicy (6, OS), Przemek Klenio Klentak z ukaszem Wakiem Kowalczykiem. Bladym witem (VI+, OS), Bula pod Badziochem, Klenio i Waek; W samo poudnie (V+,OS), rwnie na popularnej Buli pod Badziochem, Waek z Leszkiem Szymaskim; Jagieo-Roy (V, PP), Kazalnica Cubryska Waek z Kleniem. adn zimow ture zafundowali sobie, Leszek Janowski z Przemkiem Cniachem Sieradzanem na Pnocnej cianie Miguszowieckiego Szczytu Wielkiego, Klasyczna (III+, OS, 600m, do grani, niestety bez szczytowania). Trudnoci techniczne teoretycznie niewielkie, ale dugo drogi i zimowa aura, sprawiaj, e robi si z tego bardzo interesujca przygoda, emocji doda biwak na grani. Relacja Leszka: http://www.ska.org.pl/index2.php?go=miegusz Przeszlimy te kilka krtkich drg na Kotle Kocielcowym : Kli (V OS atwe, bardziej IV+), Agata Dr.Quinn Gronowska, Pawe Goryl Szymankiewicz, Pawe Payek Kowalski, ten sam zesp zrobi jeszcze ssiedni Drog Niemca (IV+, OS) i Gogowskiego (III, OS), do kompletu w tym rejonie dochodzi trawkowy Kochaczyk -Laskowski ( II, OS), Agata, Goryl i Tomasz Ptaku Ptak.

Maltatal (Wysokie Taury - lodospady)

To ju druga wizyta w dolinie Malty (Maltatal), wic i zdobycze coraz bardziej okazae. Na szczegln uwag zasuguje 370metrowy, wymagajcy klasyk rejonu - Kathedrale (WI 5+ OS), Cniach z Pawem Dr know Olendzkim (KW Warszawa) i drugi zesp: Karol Herman Dbrowski z Adamem Rysiem (KW Krakw). Pozostae lodowe przejcia chopakw: Wintasun (WI 4+, 155 m), Herman, Cniach, Dr know; Aluhol (WI 4+, 240 m), Adam Ry, Herman; Gamseckfall (WI 4+, 250 m) Dr know, Cniach.

Herman na kurtynie za WI 4+, Wintasun (Maltatal). Fot. Cniach.

 

Alpy

Dodam jeszcze jesienno zimowe przejcie Agaty i Goryla: Alpy Glocknergruppe Schneewinkelkopf (3476m) Diretta pnocnej ciany 350m max 70* AD+ OS.

 

LATO

est

Zmagania z letnimi drogami o charakterze grskim (w skakowych rejonach) rozpoczynamy ju z kocem polskiej zimy, a to za spraw hiszpaskiego i soweskiego soca. Grzegorz Adamiec z Marcinem Wojakiem Stacem pokonuj 180 metrow Penon de Ifach Costa Blanca (6c+, PP - 2pr), Klenio z Wakiem robi t sam drog, lecz z atwiejszym wariantem (6b+, OS). Dla Wojaka to pierwsze spotkanie z drog wielowyciagow i od razu na do wysokim poziomie (polecam barwny opis podniebnych lotw z zacznikaJ).

Mam rce w kieszeniach, a kieszenie jak ocean Od lewej: Czyyk, Grzesiek, Maniek, Arczi, Waek, Wojak, Ola, Klenio. Fot. Grzesiek Adamiec.

 

Natomiast w Sowenskim OSPie Gosia Wikar z Paykem pokonuj 4 wycigow II giardio dellaephiornis (6b, OS) Babna. Dla Gosi to rwnie bya pierwsza przygoda na wielowycigwce (prowadzia 2-gi wyc.).

Wczesn wiosn odwiedzilimy pikn, pnocn cian Anica Kuk (Paklenica), w trzyosobowym zespole: Agata Gronowska, Goryl i Payek, pokonujemy bardzo adny klasyk rejonu - Ljubljanski (6a+, 220m RP jeden wyc., wszystkie trudne wycigi OS).

 

Tatry

Latem najwicej dziao si oczywicie w Tatrach. Pocztek lata nie nastraja pogodowym optymizmem, mimo to udao nam si wykorzysta kilka pogodnych dni na tatrzaskie wojae. Sezon rozpoczlimy od Drogi Kurczaba (VI- OS) na zachodniej cianie Gerlacha, Karol Herman Dbrowski z Wakiem i Maciek Domaski z Grzegorzem Adamcem i Paykiem. Droga moe nie urzeka wyjtkow urod, ale 500 metrowa ciana i najwyszy tatrzaski szczyt czyni z niej interesujce przedsiwzicie. Nastpnego dnia zmienilimy wystaw ciany na poudniow, ssiedniego Batyowieckiego Szczytu. Tu pierwszy zesp, Herman i Waek pokonali dug i do imponujc drog: Cichulov Pilier (V+ ,OS) Drugi zesp, Maciek, Grze i Payek wybrali krtsz, ale rwnie adn lini: Pytlakuv expres (VI+, OS).

Nastpne okno pogodowe zostao wykorzystane na zachodniej cianie omnicy. Tu na uwag zasuguj dwie drogi. Pierwsza to ewidentnie rzadko chodzona, ze sab asekuracj i niebanalnymi trudnociami: Myslivec-Palenicek (VII-, PP), kluczowy, mokry wycig w 2pr.) Maciek Domaski z Paykiem. Druga to pikny klasyk tej ciany: Hokejka (VII-, PP, rwnie czciowo mokra) Leszek Szymaski, Grze i Waek.

 

 

 

 

Baza wypadowa na omnice i Kiezmarski. Od lewej: Waek, Maciek i Leszek. Fot Payek.

 

Kolejne, krtkie okna pogodowe wykorzystujemy na mniejsze i bardziej popularne ciany.

Payek z Grzekiem pokonuj trzy interesujce, rzadko chodzone i do wymagajce drogi na Zamarej Turni: tradowy Kant Pietscha (VII+, OS), potem sportowe Mu Mu Mu (VIII-, OS), a na koniec ponownie droga z tradycyjn asekuracj: Warianty Wyprostowania Lewej Pilchwki (przez Dolny Okap, VII ,OS). W tym okresie dziaaj rwnie, co warte podkrelenia, samodzielne zespoy, dla ktrych jest to pierwszy lub drugi tatrzaski sezon; Waek z Bartkiem Gralem witkiem, pokonuj adne klasyki Kocielca: Prawy Dzidzielewicz (VI ,OS) i Spryne (VI OS), natomiast Piotr Czyyk Czy z ukaszem Zioo Zioo, Midzymiastow (VI+, OS) i sportowego Wacawa (VII+, OS) na Mnichu.

Tydzie pniej czteroosobowa ekipa: Herman z Gralem i Leszek Szymaski z Piotrkiem Sochackim (UKA), dziaaj na Maym Lodowym (Szeroka Wierza). Oba zespoy robi po trzy drogi , z czego na wyrnienie zasuguje najtrudniejsza z nich: Vetko v poriadku (VII-, OS). Chopaki s pod wraeniem urody rejonu, mimo dugiego podejcia (3,5-4h) i miejscami grenlandzkich trudnoci (w dolnej czci ciany), to jednak zachcaj do odwiedzania tej troch zapomnianej cze Tatr. Dugo drg do 250m, poudniowa wystawa, dobrej jakoci granit, dogodne i szybkie zejcie ze szczytu (okoo 20min), cisza, spokj i pikne widoki.

 

Kolejny krtki okres pogodowy wykorzystuje: Grzesiek, Walek i Artur Arczi Sumiski dziaajc na Szarpanych Turniach. Ich upem pada m. innymi kombinacja Bravo Mozart VII- OS + Stare casy VI-, OS) i Puskasova cesta VI+ (VI+/VII-) RP.

 

Druga poowa lata i caa jesie bya w ubiegym roku bardzo pogodna, dziki temu dobrze wyschy pnocne ciany, wrd nich wiecznie mokra i niedostpna Galeria Gankowa. Te wyjtkowo dobre warunki wykorzystaa picioosobowa ekipa z Kielc, ktrej upami pady trzy drogi w poniszej kolejnoci: Orowski (VI, OS, najwikszy klasyk tej ciany i przeomowa droga w historii polskiego taternictwa)Herman, Klenio i Arek Ninik ; Filar Centralny (VII, OS, do trudny klasyk rejonu) Grze z Paykem; Orowski, Grze i Payek (VI ,OS); Studnickova Cesta, (przewodnikowe V+, ktre ,jak podaje Arek, okazao si by mocn i rzadko chodzon szstk o zapachu ryby) Herman, Klenio i Arek.

W tym samym czasie, po drugie stronie Grani Morskiego Oka, Cniach z Pawem Dr know Olendzkim (KWW), pokonuj Spryn (VII- ,OS) i Midzymiastow (VI+,OS) na Mnichu , dwa adne i bardzo popularne klasyki rejonu.

Nieznany groaz na Mnichu. Fot. Leszek Janowski.

 

Doskonay wrzeniowy warun ponownie sprowadza nas do poredniej stacji kolejki linowej na omnice, czyli bazy wypadowej/noclegowej dla dwch piknych i wysokich tatrzaskich szczytw. Arek z Wakiem dopisuj do swej kolekcji jedn z najadniejszych tatrzaskich drg, czyli klasyk Kiezmarskiego Szczytu: Wielkie Zacicie (VI+, OS), w tym samym czasie Grze z Paykiem dziaaj na Zachodniej cianie omnicy i do wymagajcej drodze: Patagoskie Lato (VII+/8-, AF,a nawet RK, dla mnie to i tak to samo, czyli DD - danie du*y:) - w kontekcie tej linii). Droga niestety obronia si przed klasycznym przejciem, ostatni wycig pokonujemy w stylu AF , nie starczyo czasu na drug prb. Na otarcie ez dodam, e wszystkie poprzednie wycigi (w tym najtrudniejszy) przeszlimy w stylu OS. Nastpnego dnia Waek z Arkiem robi kolejn ciekaw i adn propozycje omnicy: Puklina v platni (pknicie w pycie, V+/VI-, OS). Chopaki wracaj zachwyceni urod i ekspozycj drogi. Grzesiek natomiast po raz kolejny (3-eci:), tym razem z Mariuszem Biedruniem Biedrzyckim pokonuje Wielkie Zacicie:) . Dodam tu, e trzy tygodnie wczeniej, po raz drugi przeszed WZ z Leszkiem Szymaskim. Moja uzbrojona w blachy i rubki pita zmusza tego dnia do restu, ktry spdzam na przeprowadzce do Moka. Wyjtkowo sucha ciana Kazalnicy Miguszowieckiej zachcia mnie do odegrania si za wspomniane powyej rubki i blaszki... Do wsprealizacji tego celu da si namwi PewniakJ, czyli Grze, ktry musia doj do Moka po zrobieniu Wielkiego Zacicia! Zapewne nie aowa, Warianty Maolata (VI+/VII- OS), to jedna z najadniejszych tatrzaskich drg, a i nimb ciany cian sprawia, e mamy przygod, ktrej nie zapomnimy nigdy w yciu.

 

Na koniec tatrzaskiego sezonu efektowny, sportowy finisz zafundowa nam Matrix (VIII+, PP), Grze z Paykem. Ta modernistyczna, sportowa droga na Zachodniej cianie Kocielca przygotowana zostaa przez Piotra Miksera Drobota i wyceniona na IX (dwa z 4 wycigw, IX- i IX) . Nie odbierajc drodze urody twierdzimy, e tak wysoka wycena to jednak troch za duo. Najtrudniejszy wycig pokonalimy w stylu OS i nie mog wyceni go na wicej ni VIII+. Poprzedni trudny wycig, ktry zrobilimy w drugiej prbie, naszym zdaniem moe mie okoo VIII. Tak czy siak, droga bardzo adna i lita od pocztku do koca.  Mona te zaznaczy, e po raz pierwszy kieleccy wspinacze pokonali w grach trudnoci przekraczajce smy stopie. W ostatnim Taterniku opublikowano podsumowanie letniego sezonu Tatrzaskiego, m. in. wyrnione s tam tegoroczne przejcia Matrixa. Nikt z nas jednak nie zadba o podanie do szerszej wiadomoci tego przejcia, dlatego nie widniejemy wrd wymienionych zespow, ktre pokonay t drog. Widz, e wycena nie poddaje si jeszcze korekcie i cigle odnotowywana jest jako IX.

Dodam jeszcze niepozorn Drog Pomywaczek na Kocielcu (VI+, OS) , ktr niejako na rozgrzewk przed Matrixem zrobi Grzesiek z Gralem. Niby krtkie i nietrudne, ale jednak rzadko chodzone i wcale nie banalne.

Kaukaz

Z bardziej egzotycznych przej ubiegego lata warto wyrni wejcie na synny Kaukaski piciotysicznik; Kazbek (SE Face 3B ok.1000m OS), Agata Gronowska, Goryl, Pawe Kope, Bosman, Martin (KW Wa-wa), Marek (Tokyo). Ciekawostk jest te to, e Goryl ze swoj brygad dotar pod Kazbek wasnym autem, cho dla niego to ju nie pierwszyzna na takich dystansach.

Kazbek , 5033m n.p.m. Fot. Goryl.

USA

Tradycyjnie dodam jeszcze par drg od naszego rezydenta z Ameryki, czyli Maka Domaskiego; kombinacja drg Bombardment (5.8), 2 wyciagi i Book of Solemnity, (5.10, OS), 2 wycagi; Whitney Gilman Ridge, (wariantem 5.9), Cannon Cliff, White Mountains, New Hampshire, USA; Recompense, (z wariantem Beast Flake, Trudnosci 5.9, OS), Cathedral Ledge, North Conway, New Hampshire, USA. Partnerem wspinaczkowym Macka by Chris Cornell z Montrealu.


Na koniec, podobnie jak w poprzednim podsumowaniu, wymieni najaktywniejszego tatrzaskiego ojanta . Nikogo nie zaskoczy, e chodzi o Grzegorza Adamca, ktry w tym roku zgromadzi a 36 tatrzaskich drg! Plus jedn wielowyciagwke w Costa Blanca.  W tej kategorii musz doda jeszcze ukasza Kowalczyka, dla Waka  to dopiero drugi tatrzaski sezon,  a jego aktywno jest naprawd imponujca - 23 drogi w Tatrach, z czego 4 zim, plus jedna wielowyciagwka - Costa Blanca. Jako ciekawostk historyczn dodam, e polskimi rekordzista w tej dziedzinie jest prawdopodobnie Marcin Tomaszewski, ktry w letnim sezonie 1996 zrobi (w zespole z Krzykiem Belczyskim, i innymi partnerami oraz samotnie) 62 drogi w Tatrach! W tym np.: trzy drogi w cigu jednego dnia na Kazalnicy Miguszowieckiej, oraz Expandera czyli czterech Spryn w czasie 23 h (May Mynarz, Kocio Kazalnicy, Mnich i Kocielec) -jako drugi zesp w historii.

Bawic si w statystyki, mamy imponujc cyfr - okoo 110 zespoowych przej !

Generalnie grska dziaalno KA w sezonie 2011 bya bardzo intensywna, gwnie w Tatrach, ale pokazalimy si te w Kaukazie, Grach Skalistych, Alpach, Paklenicy, Hiszpanii, Sowenii i na Krymie.
 
Cieszy fakt, e  znw kilka osb po raz pierwszy skosztowao grskiej przygody. Atakujemy coraz ambitniejsze cele, poznajemy nowe rejony, zbieramy cenne dowiadczenia  i co wane, nie ma wikszego problemu ze znalezieniem partnera na wyjazd w Tatry praktycznie w kadym dowolnym  terminie gdy jest warun.

 

Opracowa

Pawe Payek Kowalski

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zestawienie robione wedug daty przejcia, dalej kontynuowany jest wykaz danej ciany i rejonu. Na kocu zamieszczam rwnie zacznik z posegregowanymi wpisami z naszego dziau przej i inne opisy drg nadesane do podsumowania.

 

 

SEZON ZIMOWY

 

Tatry,

Moko

Bula pod Bandziochem

 

Bladym witem (VI+, OS)

Przemek Klenio Klentak , ukasz Waek Kowalczyk;

W samo poudnie ( V+, OS)

ukasz Waek Kowalczyk, Leszek Szymaski; stycze

Kocio Kazalnicy

W cieniu wielkiej gry (VI, OS)

Przemek Klenio Klentak , ukasz Waek Kowalczyk;

Kazalnica Cubryska

Jagieo-Roy (V, PP)

Przemek Klenio Klentak , ukasz Waek Kowalczyk;

 

Pnocna ciana Miguszowieckiego Szczytu Wielkiego

Klasyczna , do grani (III+, OS)

Leszek Janowski, Przemek Cniach Sieradzan; 2011-04-03

Cniach podczas biwaku na grani Migusza. Fot. Leszek Janowski.

 

Hala Gsienicowa

 

Czuby nad Karbem

Gogowcki (III, OS)

Agata Dr.Quinn Gronowska, Pawe Goryl Szymankiewicz, Pawe Payek Kowalski; 2010-12-31

Kocio Kocielcowy

Kochaczyk-Laskowski (II, OS)

Agata Dr.Quinn Gronowska, Pawe Goryl Szymankiewicz, Tomasz Ptaku Ptak; 2011-01-08

Droga Niemca (IV+, OS)

Agata Dr.Quinn Gronowska, Pawe Goryl Szymankiewicz, Pawe Payek Kowalski; 2011-01-30

Kli (V, OS)

Agata Dr.Quinn Gronowska, Pawe Goryl Szymankiewicz, Pawe Payek Kowalski; 2011-01-30

Agata testuje nowe dziaby na Gowackim. Fot. Payek.

 

Alpy

Glocknergruppe Schneewinkelkopf (3476m) Diretta pnocnej ciany 350m (max 70* AD+, OS)

Agata Dr.Quinn Gronowska, Pawe Goryl Szymankiewicz; 2011-10-31

 

Maltal

Mittlere Maralmfallee (WI 4 , 200m. OS)

Przemek Cniach Sieradzan, Karol Herman Dbrowski, Pawe Dr know Olendzki (KW Warszawa)

Kathedrale (WI 5+, 370m. OS)

Przemek Cniach Sieradzan, Pawe Dr know Olendzki (KW Warszawa)

Adam Ry (KW Krakw), Karol Herman Dbrowski

Wintasun (WI 4+, 155m, OS)

Przemek Cniach Sieradzan, Karol Herman Dbrowski, Pawe Dr know Olendzki (KW Warszawa)

Gamseck (WI 4+ , 250m,m OS) 

Przemek Cniach Sieradzan, Pawe Dr know Olendzki (KW Warszawa)

Rechter Drifaltigkeitsfall (WI 3, 90m, OS)

 Przemek Cniach Sieradzan, Pawe Dr know Olendzki (KW Warszawa)

Aluhol (WI 4+, 240m. OS)

Adam Ry (KW Krakw), Karol Herman Dbrowski

 

 

 

SEZON LETNI

 

est

Hiszpania (Costa Blanca)

Costa Blanca - Penon de IfachCosta Blanca (6c+, PP)

Marcin Wojak Staniec, Grzegorz Adamiec; 2011-03-19

Costa Blanca - Penon de IfachCosta Blanca (wariant za 6b+, OS)

Przemek Klenio Klentak , ukasz Waek Kowalczyk; 2011-03-19

 

Sowenia (Osp)

BabnaII giardio dellaephiornis (6b, OS)

Gosia Wikar, Pawe Payek Kowalski; 2011-04-04

Goka pry si na BabnaII giardio dellaephiornis. Fot Payek.

Chorwacja (Paklenica)

Anica Kuk, Akademski (4b+, OS)

Agata Dr.Quinn Gronowska, Pawe Goryl Szymankiewicz; 2011-04-24

Kukovi ispod vlake Ladijin (5a, OS)

Agata Dr.Quinn Gronowska, Pawe Goryl Szymankiewicz; 2011-04-25

Kuk od Skradelin, Tinin smjer(prawy wariant 4b+, OS)

Agata Dr.Quinn Gronowska, Pawe Goryl Szymankiewicz; 2011-04-25

Anica Kuk, Ljubljanski ( 6a+, RP)

Agata Dr.Quinn Gronowska, Pawe Goryl Szymankiewicz, Pawe Payek Kowalski; 2011-05-01

 

Krym

Gr Sok (ok. 470 mnpm.)  - 8 wycigw ( III-IV, na drugiego z przewodnikiem)

Joanna Szybkowska-Szkliniarz , Pawe Szkliniarz; 2011-08-13

 

Pawe na Krymie, nasz najmodszy grski skaoaz. Fot Joanna Joanna Szybkowska-Szkliniarz

 

Tatry Sowackie

Dolina Batyowiecka

Gerlach, Kurczab (Polska cesta, VI-, OS)

Karol Herman Dbrowski, ukasz Waek Kowalczyk; 2011-07-13

Maciek Domaski, Grzegorz Adamiec, Pawe Payek Kowalski; 2011-07-13

Batyowiecki Szczyt, Pytlakuv expres (VI+, OS)

Maciek Domaski, Grzegorz Adamiec, Pawe Payek Kowalski; 2011-07-14

Batyowiecki Szczyt, Cichulov Pilier (V+,OS)

Karol Herman Dbrowski, ukasz Waek Kowalczyk; 2011-07-14

 

Woowa Turnia

Chmielowski (III, OS)

Agata Dr.Quinn Gronowska, Pawe Goryl Szymankiewicz, ukasz Soma Somiski; 2011-07-17

Staflovka V-, OS

Grzegorz Adamiec, Artur ArcziSumiski, Bartek Gral witek; 2011-09-22

Moribundus (VI+/VII-, OS)

Grzegorz Adamiec, Artur ArcziSumiski, Bartek Gral witek; 2011-09-22

Estok-Janiga (VII- ,OS)

Grzegorz Adamiec, Artur Arczi Sumiski, Bartek Gral witek; 2011-09-23

Komin Samuela (V+, RP)

Grzegorz Adamiec, Artur Arczi Sumiski, Bartek Gral witek; 2011-09-23

Waek lansuje si na omnicy z nowym North Fejsikiem. Fot. Grze.

 

omnica (Zach. ciana)

Myslivec-Palenicek (VII-, PP)

Maciek Domaski, Pawe Payek Kowalski; 2011-08-03

Hokejka (VII-PP)

Leszek Szymaski, Grzegorz Adamiec, ukasz Waek Kowalczyk; 2011-08-03

Puskasova cesta/Stanisawski (V)

Maciek Domaski, Pawe Payek Kowalski, (OS); 2011-08-04

Leszek Szymaski, Grzegorz Adamiec, ukasz Waek Kowalczyk, (RP); 2011-08-04

Patagoskie Lato (VII+/VIII, AF)

Pawe Payek Kowalski, Grzegorz Adamiec; 2011-09-24

Puklina v platni (Pknicie w pycie, V+ VI-, OS)

Arek Ninik, ukasz Waek Kowalczyl, (OS); 2011-09-25

 

Payek pozuje na Stanisawskim, omnica. Fot. Maciek Domaski.

 

Ostry Szczyt

Droga Motyki (V, OS)

Arek Ninik, Grzegorz Adamiec; 2011-08-05

 

May Lodowy Szczyt (Siroka veza)

Droga Motyki (V, OS)

Arek Ninik, Grzegorz Adamiec; 2011-08-06

Karol Herman Dbrowski, Bartek Gral witek; 2011-08-20

Leszek Szymaski , Piotrek Sochacki; 2011-08-20

Klasyczna (Klasicka cesta, V, OS)

Arek Ninik, Grzegorz Adamiec; 2011-08-07

Karol Herman Dbrowski, Bartek Gral witek; 2011-08-21

Leszek Szymaski , Piotrek Sochacki; 2011-08-21

Vetko v poriadku (VI+ /VII-, OS)

Karol Herman Dbrowski, Bartek Gral witek; 2011-08-20

Leszek Szymaski , Piotrek Sochacki( UKA); 2011-08-20

 

Szarpane Turnie

Droga Komarnickich (III, OS)

kombinacja Teoreticka mechanika (VI, OS) + Puskasova cesta (grne wycigi, VI-, OS)

Grzegorz Adamiec, ukasz Waek Kowalczyk, Artur Arczi Sumiski; 2011-08-25

Plskova cesta (VI, PP, ostatni wycig wariantem krtk rysk wprost)

Grzegorz Adamiec, ukasz Waek Kowalczyk, Artur Arczi Sumiski; 2011-08-25

kombinacja Bravo Mozart (VII-, OS) + Stare casy (VI-, OS)

Grzegorz Adamiec, ukasz Waek Kowalczyk, Artur Arczi Sumiski; 2011-08-26

Droga Motyki (Motykova cesta, V, OS)

Grzegorz Adamiec, ukasz Waek Kowalczyk, Artur Arczi Sumiski; 2011-08-26

Puskasova cesta (VI+/VII-, RP)

Grzegorz Adamiec, ukasz Waek Kowalczyk, Artur Arczi Sumiski; 2011-08-27

Galfyho cesta (V, OS)

Grzegorz Adamiec, ukasz Waek Kowalczyk, Artur Arczi Sumiski; 2011-08-27

Droga Komarnickich (III, OS)

Magda Stpie, Kuba Janas(KW Pozna); 2011-08-00

Arek i grenlandzkie klimaty;) Fot. Grze.

 

Baranie Rohy

Sadkova cesta (IV, Flash)

Magda Stpie, Kuba Janas(KW Pozna); 2011-08-0

 

Galeria Gankowa

Droga Orowskiego (VI, OS)

Karol Herman Dbrowski, Przemek Klenio Klentak, Arek Ninik, (Flash); 2011-09-03

Grzegorz Adamiec, Pawe Payek Kowalski; 2011-09-04

Filar Centralny (VII, OS)

Grzegorz Adamiec, Pawe Payek Kowalski; 2011-09-03

Studnickova cesta (VI, OS)

Karol Herman Dbrowski, Przemek Klenio Klentak, Arek Ninik ; 2011-09-04

 

Kiemarski Szczyt

Obrovsky Kut (Wielkie Zacicie, VI+)

Grzegorz Adamiec, Leszek Szymaski, (RP) 2011-09-05

Arek Ninik, ukasz Waek Kowalczyk, (OS); 2011-09-24

Birkenmajerova/Krisakova cesta + Obrovsky Kut (Wielkie Zacicie, VI+, RP)

Grzegorz Adamiec, Mariusz Biedru Biedrzycki (Nasze Skay); 2011-09-25

wicicki (V, OS)

Arek Ninik, ukasz Waek Kowalczyk; 2011-09-26

 

Tatry Polskie

 

Zamara Turnia

Kant Pietscha (VII+, OS)

Pawe Payek Kowalski, Grzegorz Adamiec; 2011-08-12

Motyka (V-, RP)

Krzysztof Kris Zdoliski, Jacek Soka; 2011-08-12

Justynka i Leszek Szymascy; 2011-09-18

Tomasz Pawlik, Pawe Szaer

Mu-Mu-Mu (VIII-, OS)

Pawe Payek Kowalski, Grzegorz Adamiec; 2011-08-13

Kant Zacicia Komarnickich+ wyjcie Zaciciem Komarnickich (V+, OS)

Pawe Payek Kowalski, Grzegorz Adamiec; 2011-08-13

Lewi Wrzeniacy (IV+, RP)

Krzysztof Kris Zdoliski, Jacek Soka; 2011-08-13

Micha Szczepocki, Tomasz Biskup (Nowy Scz)

Festiwal Granitu (V, OS)

Krzysztof Kris Zdoliski, Jacek Soka; 2011-08-13

 

Grze kontempluje Pust Dolink. Fot Payek.

 

Moko (rejon Morskiego Oka)

Mnich

Zacicie Mogielnickiego (V+, OS)

Piotr Czyyk Czy, ukasz Zioo Zioo; 2011-08-12

Artur Arczi Sumiski, Mariusz Maniek Damasiewicz; 2011-09-04

Przemek Cniach Sieradzan, Pawe Dr knowOlendzki (KW Warszawa); 2011-09-03

Kant Klasyczny (VI-, OS)

Piotr Czyyk Czy, ukasz Zioo Zioo; 2011-08-12

Przemek Cniach Sieradzan, Pawe Dr know Olendzki (KW Warszawa); 2011-09-03

Artur Arczi Sumiski, Mariusz Maniek Damasiewicz, (RP); 2011-09-04

Midzymiastowa (VI+, OS)

Piotr Czyyk Czy, ukasz Zioo Zioo; 2011-08-13

Przemek Cniach Sieradzan, Pawe Dr know Olendzki (KW Warszawa); 2011-09-03

Wacaw Spituje (VII+, OS)

Piotr Czyyk Czy, ukasz Zioo Zioo; 2011-08-13

Klasyczna (IV, OS)

Paulina Boksa, Pawe DarkWizard Papka; 2011-09-03

Leszek Janowski, Artur Arczi Sumiski, Mariusz Maniek Damasiewicz, (RP); 2011-09-03

Droga Orowskiego (V-,OS)

Leszek Janowski, Pawe DarkWizard Papka; 2011-09-03

Artur Arczi Sumiski, Mariusz Maniek Damasiewicz; 2011-09-03

Spryna (VII-, OS)

Przemek Cniach Sieradzan, Pawe Dr know Olendzki; 2011-09-04

Zemsta Wacawa (VI+/VII-,RP)

Artur Arczi Sumiski, Mariusz Maniek Damasiewicz; 2011-09-04

 

Wariant Biela VII (VII-) OS + Prawy wariant VI OS + Fereski VII+ AF + Zacicie Kosiskiego VII AF-A0

Grzegorz Adamiec, Leszek Szymaski, ukasz Waek Kowalczyk; 2011-09-17

Mnichowe klimaty. Od lewej: Maniek, Leszek, Dr know, Cniach, Arczi. Fot arch. Leszka Janowskiego.

 

Czowka MSW

Szare Zacicie (VI+, OS)

Grzegorz Adamiec, ukasz Waek Kowalczyk; 2011-09-18

 

Kopa Spadowa

Skodowski (V+, OS)

Grzegorz Adamiec, ukasz Waek Kowalczyk; 2011-09-18

 

Kazalnica Miguszowiecka

Warianty Maolata (VI+/VII-, OS)

Grzegorz Adamiec, Pawe Payek Kowalski; 2011-09-26

 

Hala Gsienicowa

Zachodnia Koscielca

Prawy Dzidzielewicz (VI, OS)

ukasz Waek Kowalczyk, Bartek Gral witek; 2011-08-17

Bartek Gral witek, Grzegorz Adamiec; 2011-10-01

Droga Byczkowskiego (V+, OS)

ukasz Waek Kowalczyk, Bartek Gral witek; 2011-08-18

Agata Dr.Quinn Gronowska, Pawe Goryl Szymankiewicz, Mateusz ?; 2011-09-18

Spryna (VI, OS)

ukasz Waek Kowalczyk, Bartek Gral witek; 2011-08-18

Droga Stanisawskiego (V-, OS)

Agata Dr.Quinn Gronowska, Pawe Goryl Szymankiewicz; 2011-09-17

Artur Arczi Sumiski, Bartek Gral witek, Grzegorz Adamiec; 2011-10-02

Droga Kajki (VI- ,OS)

Bartek Gral witek, Grzegorz Adamiec; 2011-10-01

Droga Pomywaczek (VI+, OS)

Grzegorz Adamiec, Bartek Gral witek; 2011-10-02

Droga Gnojka (III, OS)

Grzegorz Adamiec , Agata Dr.Quinn Gronowska, Pawe Goryl Szymankiewicz; 2011-09-11

Matrix (VIII+, PP)

Pawe Payek Kowalski, Grzegorz Adamiec; 2011-10-02

 

Zadni Kocielec

Wielkie Zacicie (tzw. Patrzykont, V ,RP)

Grzegorz Adamiec , Agata Dr.Quinn Gronowska, Pawe Goryl Szymankiewicz; 2011-09-11

Skrajny Granat

Prawe ebro (IV, OS)

Micha, Szczepocki, Bartek Kamiski;

 

Kaukaz

Centralny Spartak (4517 m n.p.m. OS)

Agata Dr.Quinn Gronowska, Pawe Goryl Szymankiewicz, Pawe Kope; 2011-07-30

Centralny-Mkinwarcweri (Kazbek, 5033m n.p.m. SE Face 3B ok.1000m. OS)

Agata Dr.Quinn Gronowska, Pawe Goryl Szymankiewicz, Pawe Kope; 2011-08

 

Alpy

Mont Blanc (4810m n.p.m. PD, OS)

Paulina Boksa, Pawe DarkWizard Papka; 2011-07-30

Paulina wita wschd soca na Blancu. Fot DarkWizard.

 

 

USA

Rejon: Cannon Cliff, White Mountains,  New Hampshire

Whitney Gilman Ridge, wariantem (5.9, RP)

Maciek Domaski, Chris Cornell (Montreal);

kombinacja drg Bombardment ( 5.8), 2 wycigi i Book of Solemnity, ( 5.10, OS)

Maciek Domaski, Chris Cornell (Montreal);

Recompense, z wariantem Beast Flake, (5.9. OS, cao jest tez nazywana droga Recombeast)

Maciek Domaski, Chris Cornell (Montreal);

 

Zachcam do zapoznania si z szczegowymi, autorskimi opisami przej w zaczniku.

Jak rwnie zapraszam do klubowej galerii http://www.ska.org.pl/galeria.php gdzie znajdziecie wicej zdj z powyszych przej.

Poprzednie sezony

Podsumowanie sezonu grskiego KA - 2010

Podsumowanie grskiego sezonu wspinaczkowego KA - 2009

Do pobrania

Podsumowanie sezonu grskiego KA - 2011

Podsumowanie grskiego sezonu wspinaczkowego KA - 2011- Zacznik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(C) 2004 - 2024. Herman & Zioło, Ksawię