:: Menu ::
:: Sponsorzy ::
:: Partnerzy ::RS Active


9a

Dynamik


:: Pogoda ::
Prognoza ICM UM
Prognoza ICM COAMPS


:: Artykuy ::
Nius Wiosny - Ciosowa bez Drzew!!!

Aj, c to by wczoraj za radosny wieczr. Co mnie podkusio skoczy z Rodzink na dawno nie odwiedzan Ciosow. Chciaem sprawdzi plejsmenty na moich wyimaginowanych/wykoncypowanych projektach, lukn na komin Prezesa oraz Klenio'wy Okap. Wybraem si pno, ona przebkiwaa eby czowk moe zabra na wszelki...
Jakie byo moje zdziwienie e na polanie niezwyczajnie duo wiata. Nie od razu zajarzyem co si stao - mina chwila nim zrozumiaem e sta si cud: Kto (?!) w Kielcach w kocu zrozumia e o wartoci/atrakcyjnoci takich miejsc jak Ciosowa stanowi nie drzewa tylko skay - to ewenement na skal krajow!
witokrzyski Klub Alpinistyczny

A teraz do meritum, cho jest ono bajkowe - pod piy poszed cay pas drzew zacieniajcych skay od Wielkiego Okapu poprzez Mayszomani po Garstk Piasku i Nie Ma To Tamto... . Mao tego wycito drzewa dalej w prawo, zostawiajc tylko okazay modrzew odsaniajc dotychczas nie widoczne poacie.
Pytanie: kto za tym stoi? Nie jest to na pewno samowolka, ani te "gospodarka rabunkowa" okolicznych mieszkacw - akcja wyglda na przemylana i kompleksow - wycito tez mnstwo pospolitych krzorw. Po za tym drewno uzyskane z wycinki jest poukadane w stosy i ley na widoku - zatem jest to jaka akcja przeprowadzona oficjalnie i rozmylnie, majca na celu uchronienie tego uroczego zaktka przed dalsz degradacj i erozj.
Jeli przeprowadzona oficjalnie, to Konserwator Przyrody musi o niej wiedzie. Zatem moe warto ku elazo pki gorce, wczy si w akcj i zaproponowa wycink krzakw i drzewek na pkach i innych trudno dostpnych miejscach. Upraszam zarzd o zajcie si t spraw natychmiast - to priorytet, okazja jakich mao. By moe przy okazji uda si ustali nasz status w tym miejscu - cho to drugorzdna sprawa i tak wspinamy si tam od lat. Najwaniejsze to pozby si "zielonych wrogw" ze ska. Zatem Prezes & CO. - do dziea;-)

z lini frontu - dr know


ps. - materia fotograficzny marnej jakoci -naprawd do pno ju byo - niemniej "CO" wida;-)

(C) 2004 - 2024. Herman & Zioło, Ksawię